Events

Ana Sayfa Events

Daha iyi Finans

Finansal yönetim, şirketlerin gereksinim duyduğu fonların en uygun koşullarla sağlanması, korunması ve etkin olarak kullanılmasıdır.

 

Şirketinizin başarılı olması ve kolayca rekabet edebilmesi için iyi bir finansal yönetim alt yapısına sahip olması şarttır. Finansal yönetim nakit akışınızı yönetmekten, iş performansı izlemeye ve fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlayan planlar geliştirmeye kadar her türlü işletme operasyonunu etkiler. Bu yüzden, fonlarını rasyonel şekilde kullanabilen işletmeler büyüyerek sektöründe lider konuma gelebilmekte ve daha uzun süre hayatta kalma şansını yakalayabilmektedir.

FinnPrints’te, sermayenizi optimize etmek için, satış ve tedarik, envanter, borçlar ve alacaklar dahil olmak üzere işletmenizin tüm operasyonel alanlarında uygulanan kapsamlı yöntemlerle işletmenizin günlük mali yönetimine odaklanıyoruz.

NE YAPIYORUZ

Satış Yönetimi

Bir işletmede satış yönetimi temel olarak; satışların planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesi ile satış gücünü yöneterek gerçekleştirilir. Başarılı olan işletmeler satış yönetimini çok iyi yürüyür, çünkü her işletme departmanı bir şekilde satışla bağlantılıdır.
 
FinnPrints’te, toplu satış çabasındaki her öğenin verimli bir şekilde işlemesini sağlıyoruz. Tecrüebeli ve nitelikli satış ekibimiz, satış operasyonlarını koordine eder ve süregiden bir şekilde satış hedeflerine ulaşmanıza, bunları aşmanıza ve karlılığı arttırmanıza olanak tanıyan satış teknikleri geliştirir ve uygular.

Satış yönetimi sürecimiz aşağıdakileri kapsar;

 • Satış raporlama ve analizi
 • Satış tahmini
 • Pazar talebini anlamak
 • Ulaşılabilir satış hedefleri oluşturmak
 • Performans değerlendirmeleri

Nakit Akışı Yönetimi

Nakit akışı, bir şirketin belli bir dönem için nakit ve nakit benzerlerinin giriş çıkış dengesidir.Nakit akışı finansal sağlığın en önemli bir ölçüsü ve finansal istikrarın kilit bir bileşenidir. Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri nakit yaratabilme kabiliyetleri ile doğrudan ilişkilidir.
 
Nakit akışı yönetimini iyi yapan işletmeler mal ve hizmet satışlarında daha yaygın politikalar izleyebilir, fırsatları daha iyi değerlendirebilir, krizlerle mücadele edebilir  ve rakiplerine karşı daha avantajlı olarak bir yol izleyebilirler.

Nakit akışı yönetimi sürecimiz aşağıdakileri kapsar;

 • İyi kredi kontrol politikaları ve prosedürleri uygulamak
 • Alacak ve borçların takibi
 • Sıkı stok kontrol önlemleri almak
 • Aylık ve haftalık nakit akış tablolarının hazırlanması ve analizi
 • Düzenli nakit akışı tahmini hazırlamak
 • Perform cash flow analysis

Vergi Yönetimi

Bilindiği üzere, vergi, işletmeler için bir gider unsudur. Bu  gider unsuru, planlanmadığı zaman işletmenin operasyonlarını olumsuz etkileyecek olan ağır vergi yüklerine sebebiyet verebilir.
 
Vergi yönetimini iyi yapan işletmeler rakiplerine karşı daha avantajlı olarak büyüme stratejileri uygulayabilirler.  En önemlisi de bütün bunları yaparken herhangi bir cezai müeyyideye uğramaksızın vergi yüklerini azaltabilirler.

Vergi yönetimi çözümlerimiz aşağıdakileri kapsar;

 • Planlama: Bu süreçte ticari ve kişisel işlemlerin minimum vergi ödeyerek ne zaman ve nasıl yürütüleceği değerlendirilir.
 • Yönetim: Vergi işlevi için net bir vergi vizyonu ve stratejisi belirlenir ve kuruluşun vergi politikaları ve kontrolleri belgelenir.
 • Uyum: Vergi ve yasal yükümlülüklerinizi nasıl daha iyi yönetebileceğinizi belirlemek için kaynak bulma seçenekleriniz değerlendir ve uyum sürecini kolaylaştıran ve standartlaştıran işletim yönergeleri belirlenir.