Kuzey Kıbrıs Hakkında

Neden KKTC?

Neden KKTC?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) veya Kuzey Kıbrıs, Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs adasının kuzey kısmında yer alan de facto bir devlettir. Serbest piyasa sistemine dayanan ekonominin bel kemiği özel sektördür.

Bu nedenle hükümet, hem yerli hem de yabancı yatırımcılar için uygun yatırım koşullarını desteklemek ve sürdürülebilir hale getirmek için mali teşvik politikaları izler ve özel girişimleri destekler. Hükümet ayrıca doğrudan yapılan yatırımlara cömert yatırım teşvikleri vermektedir.

Stratejik Lokasyon

Stratejik Lokasyon

Kuzey Kıbrıs'ın elverişli ve ayrımcı olmayan, adil iş ortamı ticari faaliyetleri teşvik eder ve destekler. Öyleki, 2014 yılında, Avrupa genelinde yapılan araştırmada, yeni bir iş kurmak için en çok girişim yapılan ülke statüsüne yerleşmiştir.

İş ortamı kalitesinin yanı sıra, Kıbrıs'ın stratejik konumu, adayı iç ve uluslararası ticaret için uygun bir merkez haline getirmede her zaman kilit bir rol oynamıştır. KKTC, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarının kesişme noktasındadır ve kuzey-güney ve doğu-batı hareket eksenleri üzerinde uzanır. Bu ideal konumu, işletmelere birçok önemli pazara kapsamlı erişim sağlamasına olanak tanır.

Ekonomi

Ekonomi

Kuzey Kıbrıs ekonomisine kamu sektörü, ticaret, turizm ve eğitim dahil olmak üzere hizmet sektörü hakimdir ve bunu hafif imalat ve tarım izler. Küçük ve gelişmekte bir devlet olan Kuzey Kıbrıs sürdürülebilir ekonomik büyüme oranlarına sahiptir. 10 yıllık ortalama yıllık GSYİH büyümesi (%) 2.6, kişi başına düşen milli gelir ise 13.000 ABD Doları ile 15.000 ABD Doları arasında değişmektedir.

Kuzey Kıbrıs para birimi olarak Türk lirasını kullanmaktadır, bu durum KKTC ekonomisini Türkiye'nin ekonomik durumuna bağlar. Buna ek olarak, Euro ve Dolar da ticarette yaygın olarak kullanılmaktadır. İşsizlik oranı 2000'li yıllarda azalmış ve 2018'de% 6,9 olmuştur. Üniversitelerin sayısının yüksek kayıt oranı da göz önüne alındığında, Kuzey Kıbrıs kalifiye genç işgücüne sahiptir.

Demografi

Demografi

İçişleri bakanlığının açıkladığı verilere göre, vatandaş olmayanlar, öğrenciler, misafir işçiler ve geçici ikamet edenler hariç, çoğunluğu yerli Kıbrıslı Türkler ve Türkiye'den gelen yerleşimcilerden oluşan Kuzey Kıbrıs'ın nüfusu 374.299 kişidir.

Kuzey Kıbrıs, çoğu insanın nispeten genç ve çalışma yaşında (25-64 yaş) olduğu canlı ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Resmi dil Türkçedir. İngilizce de ikinci dil olarak yaygın olarak konuşulmaktadır.

Uluslararası Statü

Uluslararası Statü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti resmî adı ile Türkiye haricinde tanınmamaktadır. Dolayısıyla, tüm ihracat ve ithalat, yerel olarak üretilmedikçe Türkiye üzerinden yapılmaktadır.

Kıbrıslı Türklerin çözüm önerisi, adadaki iki Devlet arasında egemen eşitliklerine ve eşit uluslararası statülerine dayalı bir işbirliği ilişkisi kurmayı amaçlamaktadır. Ada’da mevcut olan iki Devlet arasında olası bir iş birliği iş ve ticaret ortamını her iki kesim için daha da geliştirmesi beklenmektedir.

Turizm

Turizm

Konu Kuzey Kıbrıs'a geldiğinde turizmden bahsetmeden bu makaleyi tamamlayamazdık. KKTC ekonomisinin kalkınmasında turizm temel sektörlerin başında gelmektedir.

Kuzey Kıbrıs, tarihi yerleri ve canlı kasaba ve şehirleriyle mükemmel bir turizm cennetidir. Karpaz, Kuzey Batı ve Doğu kıyı şeritlerindeki uzun, bozulmamış kumlu plajlarıyla ünlüdür. Büyüleyici manzara, sıcak, güneşli hava ve pırıl pırıl Akdeniz suları arayan her yıl 1,2 milyondan fazla turist adaya gelmektedir. Suç oranı rekor düşüklükte ve lokal insanları sıcak kanlı ve sevecendir.