Events

Ana Sayfa Events

Başarı için Planlama

Planlama ve bütçe oluşturma, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili ve zaman sınırlı (SMART) hedefleri belirlemenize ve işletmenizin operasyonlarının temeli olan sağlam bir bütçe oluşturmanıza yardımcı olan analitik bir çalışmadır.

 

İyi yapılandırılmış planlama ve bütçeleme, işletmenizin büyümesinde büyük farklar yaratır; sınırlı kaynaklarınızı kârınızı ve yatırımınızın getirisini artırmaya ve maliyetleri düşürmeye odaklamanıza olanak sağlar.

FinnPrints’de, şirket operasyonlarınızın sorunsuz yürümesini sağlamak için planlama, bütçe oluşturma ve performans ölçümünü entegre eden özelleştirilmiş, interaktif iş modelleri oluşturuyoruz.

İş Planlaması

İş planı kurmayı düşündüğünüz ya da halen çalışmakta olunan işletmenizin geliştirilebilmesi için hazırlanan bir yol haritasıdır, ve “Ne yapmak istiyorum ve hedeflerim neler?” sorusuna cevap verir.

 

Eksiksiz bir iş planı, şirketinizin organizasyon yapısını, operasyonel ve pazarlama planını ve finansal projeksiyonları içerir. İş planı süreci, bir girişimin bütün yönlerinin analiz edilmesine ve ortaya çıkabilecek belirsizliklerle baş edilmesine olanak verecek etkili bir stratejinin geliştirilmesine yardımcı olur.

İş planı oluşturma sürecimiz aşağıdakileri içerir;

 • Çevresel tarama (Dahili, harici ve endüstri)
 • Fizibilite analizi
 • Proje raporu hazırlama
 • Değerlendirme, kontrol ve gözden geçirme

Stratejik Planlama

Stratejik plan ise “Hedeflerime nasıl ulaşabilirim?” sorusuna yanıt verir. Şirketinizin hedeflerine ulaşma yöntemlerini, bu yöntemlerin uygulamasından  sorumlu kişileri ve hedeflere ulaşmak için gereken zaman dilimini içeren ayrıntılı bir eylem planı içerir.

 

İyi yazılmış bir stratejik plan, herhangi bir büyüme girişiminin koordineli, sistematik ve bilgili bir şekilde yürütülmesini sağlar. Buna ek olarak şirketin reaktif yerine proaktif olmasını sağlar, operasyonel verimliliği arttırır ve şirketin yönünü belirler.

Stratejik plan oluşturma sürecimiz aşağıdakileri içerir;

 • Misyon, vizyon ve hedef belirleme
 • Çevresel tarama (Dahili, harici ve endüstri)
 • Strateji formülasyonu
 • Eylem planları (Uygulama)
 • Performans takibi ve kontrolü

Bütçeleme

Bütçeleme, stratejik planı gerçekleştirmek için gereken kaynakları belirlemeyi, önceliklendirmeyi, edinmeyi ve tahsis etmeyi içerir. Bir işletmenin gelecekteki finansal ihtiyaçlarını belirlemesine ve beklenen kâr, giderler ve potansiyel nakit akışına göre planlamasına yardımcı olur.

 

Bir bütçe oluşturmak, izlemek ve yönetmek, işletmenizi ve finansmanını kontrol altında tutmanın en etkili yollarından biridir. İşletmenizin kârlı ve başarılı kalması için kaynakları ihtiyaç duyulan alanlara tahsis etmenize yardımcı olur.

Bütçeleme sürecimiz aşağıdakileri içerir;

 • Bütçe hedeflerini tanımlama
 • Temel bütçe geliştirme
 • Periyodik bütçe hazırlama ve inceleme
 • Sonuçları raporlama ve analiz etme
 • İzleme, ilerleme ve geliştirme

Planlama, bütçe oluşturma ve performans ölçümü, FinnPrints’in Entegre İşlemler Yönetimi çerçevesinin üç temel direğidir. Bu çerçevenin temel amacı stratejik ve finansal hedeflere ulaşmak, ve uygun ve sürdürülebilir kârlılık yaratmaktır.