Serbest Liman ve Bölge

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge, gerek transit ticaret gerek ise imalat sanayii alanında, Ortadoğu ve Yakındoğu ülkelerine büyük imkanlar sağlayan bir konumda yer almaktadır. 

Serbest Liman ve Bölge Yasası’nda belirtilen koşullara sahip ve gerekli onayı almış olan gerçek ve tüzel kişiler Serbest Liman ve Bölge’de faaliyette bulunabilirler.

Başvuru sırasında, yapacağı faaliyet konusuna göre ve Bakanlar Kurulu’nca belirlenen tüzük kuralları çerçevesinde, 1000 ABD Dolarını aşmayan harç alınır.

Gazimağusa Serbest Liman ve Bölge’de sağlanan belli başlı teşvikler:

  • Serbest Liman ve Bölge’deki faaliyet ve işlemlerden doğan kazançlar Kurumlar ve Gelir Vergisinden istisnadır. Ancak Bölge’de imal edilen mallar dışında kalan ve transit ticarete yönelik mal veya hizmetlerin KKTC’ne ihracından sağlanan kazançlar bu istisna kapsamı dışındadır.
  • Elde edilen kazanç ve sermayenin herhangi bir kısıtlamaya tabi olmadan serbestçe ihracı yapılabilmektedir.
  • Faaliyet ve işlemler gümrük vergisi ve diğer dolaylı vergilerden istisnadır.
  • Yabancı uzman, mühendis ve teknik personel çalıştırma olanağı verilmektedir.
  • Her türlü deniz teknesi bakım ve onarımı, her türlü imalat ve üretim, bankacılık ve sigortacılık hizmetlerini yürütme, eşya depolanması, bunların işlem görerek veya aynen başka ülkelere ihraç etme olanağı vardır.